משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting & business advisory‏

בלוך 76, קרית יערים 
טל:
02-5343735 נייד: 058-5549010

עמותות מלכ"רים וחל"צים
Picture of אורנה בהר, רואת חשבון

אורנה בהר, רואת חשבון

הוראות ניהול ספרים במלכ"רים

בעקבות גל ביקורות שטח שעורכת לאחרונה רשות המיסים במיקוד על מלכ"רים,
מצ"ב תמצית ההוראות.

אנא ודאו כי מערכת הנהלת החשבונות שלכם עונה על הנדרש,
וכי אתם מבצעים פעולות ורישומים באופן מידי, ולא ממתינים לריכוז רישומים מאוחר יותר.

כמו כן, שימת ליבכם לדגש שעלה בביקורות שנערכו: לפיו, במידה והעמותה מקבלת נכסים כתרומה בשווה כסף או כמתנה- יש צורך בניהול פנקס כרוך מסודר הכולל רשימה זו, (רישום הכולל את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו).
כשהדוגמא הבולטת היא דמי שימוש במבנה שנתקבלו ללא תמורה.

ליקוי באחת מהוראות ניהול הספרים הנ"ל, אף אם ארע באופן חד פעמי, עלול להביא לפסילת ספרים שהשלכותיה חמורות.

להלן פירוט הוראות מס הכנסה וחוק העמותות:

על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד) והתוספת השניה לחוק העמותות,

ההוראות משתנות בין מלכ"ר שמחזורו עולה על 500,000 ₪ או שמעסיק מעל 10 עובדים לפי הוראות מס הכנסה, או 750,000 ₪ לפי חוק העמותות- החייב בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה, לבין מלכ"ר עם מחזור נמוך יותר שאינו חייב בהנהלת חשבונות כפולה.

יש לשים לב כי לפי הנחיות מס הכנסה המחזור אינו כולל הכנסות בשווי כסף בעוד שלפי הגדרת "מחזור" בחוק העמותות מחזור ההכנסות כולל הכנסות בשווה כסף.

מלבד ההבדלים באופן רישום הנהלת החשבונות נדרש המלכ"ר לפעול באופן הבא:

קבלות

 • הוצאת קבלה מיידית עבור כל סכום כסף שהתקבל.
 • יש להפריד בין פנקסי הקבלות עבור מכירת נכסים ומתן שירותים.
 • על הקבלה לכלול את כל המידע של העמותה כולל- שם, מספר רישום, כתובת, טלפון, תאריך וחתימה וכן את פרטי משלם הכסף.
 • קבלה מיוחדת עבור תרומה, עליה חייב להיות מודפס באופן בולט המילה- "תרומה". במידה ויש לעמותה אישור לפי סעיף 46 יש לרשום על הקבלה בנוסף לכל הפרטים לעיל "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה".

חריגים-

 • בהוצאת קבלה עבור תרומה שהתקבלה, ניתן לרשום במקום פרטי המשלם את המילים "תרומה בעילום שם". למעט תרומה מישות זרה או תרומה שסכומה עולה על 20,000 ₪.
 • על פי ההוראות הכלליות (19א(ד)) מי שמנהל מערכת חשבונות כפולה המבוקרת על ידי רואה חשבון, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל מכירת טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת הנהלת החשבונות- על פי הסכמת פקיד השומה בירושלים, ההוראה חלה גם על מלכ"ר בגין תרומות או הקצבות.

יש לשים לב כי החריג חל רק על העברה ישירה לחשבון הבנק ולא על גביית כספים בכרטיס אשראי.

רישום נכסים

יש לנהל רישום של נכסים שהתקבלו כתרומות או כמתנות, הרישום יכלול את שם נותן המתנה או התרומה, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו. הרישום יערך בספר כרוך.

חריג-

בהוצאת קבלה עבור נכס שהתקבל כתרומה ניתן לרשום במקום פרטי המשלם את המילים: "תרומה בעילום שם".

ספר קופה

עמותה שמחזורה עלה על 500,000 ₪ מחויבת בניהול ספר קופה. הנחיות לניהול:

 • ניתן לנהל בספר ידני, בדיו ולסכם נתונים מידי סוף חודש. יש לשמור בסמוך למקום שמירת המזומנים.
 • ניתן לנהל כחשבון קופה במסגרת הנהלת חשבונות ממוחשבת.
 • יש לרשום כל תקבול וכל תשלום, כולל ציון פרטים מזהים ופרטי שיקים.
 • על יתרת חשבון הקופה להיות תואמת ליתרת המזומן בקופה בכל עת.

חריג-

מי שמפקיד בבנק את כל הכספים שקיבל או תקבולים בסוג מוגדר, אחת ליומיים, אינו חייב לרשום תקבולים אלו בספר קופה אך עליו לשמור את שוברי ההפקדה של הבנק.

כללי

 • ברישום ההכנסות בהנהלת החשבונות יש להפריד בין הקצבות, תרומות, תרומות מישות מדינית זרה, הכנסות מריבית, הכנסות שכירות, תקבולים מדמי חבר, תמורה ממכירת רכוש קבוע והכנסות אחרות.
 • ברישום ההוצאות בהנהלת החשבונות יש להפריד בין תרומות והשתתפויות שניתנו לאחרים, שכר עבודה ונלוות, הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות ריבית והפרשי הצמדה, רכישת רכוש קבוע ועסקאות הלוואות שבוצעו בין העמותה לחבר ועד או לקרוב של חבר ועד.
 • יש לשמור בצורה מסודרת תיעוד עבור הוצאות שהתקבלו מגורמים חיצוניים, דפי בנק, ומסמכים מחברות האשראי לגבי סכומים שנגבו מאחרים.
 • בנוסף, על פי הוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, בעסקה מעל כ-5,000 ₪, על מלכ"ר לבדוק כי לספק איתו מתקשרים בעסקה קיים אישור ניהול ספרים.

את הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ע"י מוסד), התשנ"ב-1992 תוכלו למצוא כאן.

כדי לוודא כי מערכת החשבונות של העמותה עונה על הנדרש וכי אתם מבצעים פעולות ורישומים באופן מידי, ולא ממתינים לריכוז רישומים מאוחר יותר, פנו אלינו לבדיקת עמידה בדרישות החוק.

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון לחץ כאן.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן