משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting and business advisory‏

לקביעת פגישה חייגו

02-5343735

בלוך 76, קרית יערים – טלזסטון, טל: 02-5343735 נייד: 058-5549010

הוצאות מוכרות
אורנה בהר, רואת חשבון

אורנה בהר, רואת חשבון

הוצאה מוכרת – כל מה שעצמאי צריך לדעת!

הוצאה מוכרת כוללת בתוכה עולם שלם של הגדרות וכללים, שעל- פיהם ניתן לדעת האם ההוצאות של העסק שלכם יוכלו או לא יוכלו להיות מוכרות במס הכנסה או במע"מ.

הוצאה מוכרת היא הוצאה של עסק, שמטרתה לתרום לייצור הכנסה ולעבודה השוטפת של העסק, וניתן לקזז אותה מההכנסות של העסק ובכך להקטין את המס שתשלמו בסוף השנה.

כשמשתמשים במונח הוצאה מוכרת הכוונה הוצאה מוכרת לצרכי מס, כלומר, רשויות המס מכירות בהוצאה כהוצאה שתנוכה מהכנסות העסק ולכן, לפני שמחשבים עבור עסק מסוים את המיסוי החודשי עבורו מקטינים את ההוצאות המוכרות מהכנסות העסק וכך העסק משלם פחות מס.

ישנם כללים ברורים ומפורטים מה נחשב הוצאה מוכרת ומה לא.

הוצאה מוכרת מוגדרת אך ורק בתור הוצאה שמטרתה להגדיל את הכנסותיו של העסק אך בפועל הקשר בין ההוצאה לבין ייצור ההכנסה יכול להיות גם עקיף.

מה נחשב כהוצאה מוכרת?

נתחיל בכלל אצבע חשוב: הוצאות מוכרות נקבעות על פי סוג העסק ואופי הפעילות שלו. לדוגמא- עסק משרדי יכול להצהיר כהוצאה מוכרת על דפי A4, עטים, סיכות מהדק וכדומה. משפחתון יוכל להצהיר על הוצאות אוכל (ברמה מסוימת וכמובן שהילדים מקבלים במסגרת שהותם ארוחה), צעצועים ומשחקים כהוצאה מוכרת.

ההוצאות מתחלקות לשני סוגים: הוצאות שוטפות והוצאות רכוש קבוע.

הוצאות שוטפות הן הוצאות שהעסק מוציא באופן שוטף, על בסיס חודשי לדוגמא: חשמל, מים, ארנונה.

הוצאות רכוש קבוע יהיו הרכישות של העסק שמשמשים אותו לאורך זמן כגון: מחשבים, ריהוט משרדי וכדומה. הוצאות אלו יהיו מוכרות על דרך הפחת לדוגמא: מחשב יהיה מוכר על פני 3 שנים מיום רכישתו, ההוצאה של רכישת המחשב לא תהיה מוכרת במלואה בשנת הרכישה אלא תחולק ל-3 שנים.

הוצאות שגרתיות שיכולות להיחשב כהוצאה מוכרת:


לעובדים מהבית במשרד ביתי-

חלק יחסי מההוצאות הבאות יכולות להיות מותרות כהוצאה מוכרת כגון: חשמל, ארנונה, ועד בית, חומרי ניקוי, תקשורת, אינטרנט, ציוד משרדי.

שכירות-

על פניו זוהי הוצאה מוכרת אבל בפועל זה בעייתי מאחר ואין חשבונית מס מטעם בעל הדירה על ההוצאה. אם השכירות מדווחת כנכס עסקי ע"י בעל הנכס יתכן וניתן יהיה לדווח אותה כהוצאה.

שיווק ופרסום-

דמי שיווק ישירים, קידום ממומן, קידום אורגני, הדפסות כרטיסי ביקור, פליירים, אתר אינטרנט.

ביטוחים-

מוכרים חלקית לפי סוג העסק וסוג הביטוח. ביטוח צד ג' על לקוחות או קהל, ביטוח עסק, ביטוח אחריות מקצועית מוכרים גם הם.

תקשורת-

טלפונים נייחים, טלפונים ניידים, אינטרנט.

האם רכב נחשב הוצאה מוכרת?

השאלה האם רכב הוא הוצאה מוכרת היא סוגיה שרבים מהעצמאים עוסקים בה, ובצדק. הרכב עצמו נחשב לרכוש קבוע – הוא הוצאה מהותית שמשמשת את העסק למספר שנים, ולכן רכישת הרכב לא תיחשב להוצאה מוכרת.

ואולם, הדלק, הביטוחים, הטסט, הטיפולים – כל אלו הם הוצאה שוטפת, ואלו כן ייחשבו לכם כהוצאה מוכרת. אבל זאת רק אם הוכחתם שהרכב אכן נחוץ לקיומו של העסק וכי השימוש ברכב הוא עסקי ולא פרטי.

הדבר הזה משתנה במידה ואתם רוכשים רכב מסחרי לעסק מעל 3.5 טון, אז גם רכישת הרכב תוכר לכם כהוצאה, וכל ההוצאות השוטפות יוכרו במאה אחוז למס הכנסה. 

לסיכום:

ככלל, הוצאות מוכרות יכולות להיות מוכרות באופן מלא או חלקי, בהתאם לאופיין ולקבוע בחוק.

כפי שראינו נושא ניכוי ההוצאות המותרות בניכוי הוא נושא בעל חשיבות גדולה בצד הפיננסי של ניהול העסק מאחר והוא משפיע באופן מהותי על תשלומי המס שלנו.

חישוב וניכוי נכון של כל סוגי ההוצאות שדיברנו עליהם ושטרם דיברנו עליהם (הפרשה לאחריות, הוצאות למניעת תחרות, הוצאות טרום עסקיות ועוד ועוד) יוכל לחסוך לכם עשרות אחוזים מתשלומי המס הרלוונטיים כגון מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

רשימת הוצאות מוכרות למס:

ישנן הוצאות שתוכרנה במלואן, כאלה שבאופן חלקי, לפי שיעורי המס שנקבעו בתקנות מס הכנסה- אלו יסומנו בכוכבית*.

 • תיקונים לרכב*
 • טסט*
 • אגרת רכב*
 • שכירת רכב
 • הוצאות אחזקה שוטפות של הרכב* 
 • ביטוח ורישוי של הרכב *
 • דמי חנייה*
 • תשלומי ליסינג לרכב*
 • דלק*
 • הסעות לעובדים
 • נסיעות (מוניות, אוטובוסים ורכבות)
 • נסיעות לחו"ל לצרכי עבודה
 • שליחויות ומשלוחים
 • הוצאות דואר
 • אחזקה ותיקונים בעסק
 • ביטוח העסק.
 • שכר עבודה המשולם לעובדים.
 • ביטוח לאומי המשולם עבור העובדים.
 • פיצויים המשולמים לעובדים.
 • פרסום וקידום מכירות.
 • קניות ציוד לצרכי העסק (פקס, מחשב, ריהוט וכו´).
 • צרכי משרד (עטים קלסרים וכד´).
 • תשלום לקבלני משנה.
 • עמלות לחברות כרטיסי אשראי.
 • ביגוד – במידה וקיים עליו הדפס עם שם העסק.
 • תרומות למוסדות המוכרים על ידי מס הכנסה.
 • ביטוח אחריות מקצועית.
 • הפקדה לקרן השתלמות.
 • עמלות ובונוסים ששולמו.
 • כנסים והשתלמויות מקצועיות.
 • הוצאות שיווק ופרסום
 • שכירות
 • דמי טלפון קווי
 • חשבון טלפון נייד*
 • תיקונים
 • משרדיות (קלסרים, ניירות, ניילוניות, דיו טונרים, עטים וכו')
 • מיסים עירוניים
 • דמי ניהול
 • ייעוץ עסקי
 • קניית מחשב ותוכנות
 • חובות מסופקים ואבודים
 • החזקת אתר אינטרנט
 • תשלום דמי זיכיון
 • הוצאות משפטיות
 • שירותים מקצועיים
 • הנהלת חשבונות
 • תשלום בגין ביקורת דוחות כספיים, תשלום בגין הגשת דוחות שונים לרשויות המס
 • כיבודים ואירוח*
 • מע"מ שאינו ניתן לניכוי כמע"מ תשומות
 • ספרות מקצועית
 • אש"ל הוצאות לינה וארוחת בוקר (בחו"ל)*
 • מתנות*
 • מזון וארוחות לאורחים מחו"ל
 • לימודים והשתלמויות
 • דמי חבר לאגודות מקצועיות

פחת והפחתות

 • רכישת קופות רושמות ומספונים
 • פחת ציוד
 • פחת בניינים
 • פחת מכונות וציוד
 • פחת כלי רכב*
 • פחת שיפורים במושכר
 • הפחתת מוניטין
 • הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (זיכיון, פטנט, זכויות יוצרים וכו')

 הוצאות מימון

 • עמלות בנקים הפרשה הצמדה למדד המחירים לצרכן בגין הלוואות שנלקחו
 • ריביות על הלוואות עמלת הקצאת אשראי עמלות כרטיסי אשראי
 • הפרשי שער בגין הלוואות שנלקחו
 • הוצאות למימון אשראי לבעלי שליטה (העובדים בעסק*)

הוצאות חד פעמיות ומיוחדות

 • נזקי גניבה ומעילות בעסק
 • הוצאות ששולמו למניעת תחרות עסקית והגבלת עיסוק
 • נזקי שריפות נזקי שיטפונות ופגעי טבע

הוצאות לבעלי עסקים המנהלים את עסקם מהבית

נהוג להכיר ב 25% – 33% מהוצאות אלו (הדבר תלוי במספר גורמים)

 • מים
 • ועד בית
 • טלפון ואינטרנט
 • חשמל
 • ארנונה
 • הוצאות מימון בגין משכנתא על הבית, בגין רכישת ריהוט וציוד עבור החלק העסקי בבית המגורים
 • הוצאות על תחזוקת החלק העסקי בבית המגורים
 • צורכי משרד ספרות מקצועית תוכנות מחשב
 • הוצאות פחת על רכישת/ בניית בית (לא מומלץ עקב מיסוי מקרקעין עתידי)
 • וכמובן, כל שאר ההוצאות של עסק רגיל כמו פרסום, קניות, נסיעות וכו' מוכרות כרגיל.

למידע נוסף והדרכה בניהול ההוצאות שלכם, אתם מוזמנים לפנות לצוות המשרד שלנו.

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון לחץ כאן.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אולי יעניין אותך גם...

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן