משרד רואי חשבון וייעוץ עסקי

Accounting and business advisory‏

לקביעת פגישה חייגו

02-5343735

בלוך 76, קרית יערים – טלזסטון, טל: 02-5343735 נייד: 058-5549010

קצה מחשבון מספרים בדף רקע עט
אורנה בהר, רואת חשבון

אורנה בהר, רואת חשבון

ביקורת מאזנים

מאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים המשמשים להערכת עסק. הוא מספק תמונת מצב של הכספים של החברה (מה בבעלותה ובמה שהיא חייבת). המאזן נצמד למשוואה המשווה נכסים לסכום ההתחייבויות וההון העצמי.

מהו מאזן

מאזן של חברה הינו חלק מחבילת הדוחות הכספיים שיש להגיש לרשויות. המאזן כולל בתוכו תיאור המצב הכספי נכון לסוף שנה (31.12) בחברות פרטיות, ואילו בחברות ציבוריות מתווסף לדיווח השנתי גם דיווח רבעוני שמוגש מידי סוף רבעון לבורסה לניירות ערך.

המאזן נערך ע"י החברה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים שהחברה החליטה לאמץ (תקנים ישראליים או בינלאומיים). נציין כי חברה ציבורית חייבת לפעול לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS). רו"ח המבקר של החברה אחראי על ביקורת הדוחות הכספיים ומחווה את דעתו עליהם על ידי שימוש בכללי ביקורת מקובלים ובכללם חוקים, תקנים, גילויי דעת וכיו"ב. בחברה ציבורית, רו"ח המבקר של החברה אחראי על סקירת הדוחות הכספיים.

מבנה המאזן

בצדו הראשון של המאזן מופיעים כל נכסי העסק, בחלוקה לנכסים שוטפים (לדוגמה: יתרות בחשבונות בנק, פיקדונות לזמן קצר, חובות של לקוחות וכיו"ב) ולנכסים שאינם שוטפים (לדוגמה: רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה וכיו"ב).

בצדו השני של המאזן מופיעים התחייבויות החברה, בחלוקה להתחייבויות שוטפות (לדוגמה: הלוואות לזמן קצר, חובות לספקים וכיו"ב) ולהתחייבויות שאינן שוטפות (לדוגמה: הלוואות לזמן ארוך, אגרות חוב לזמן ארוך וכיו"ב). בנוסף, בצד זה מופיע ההון העצמי של החברה המורכב בדרך כלל מהון המניות, פרמיה, עודפים וקרנות שונות. כך, שהנכסים= התחייבויות+ הון עצמי.

שימושי המאזן

ראשית, המאזן משמש את בעלי המניות של החברה בכדי ללמוד על מצבה הכספי של החברה נכון לתום אותה שנה.

בנוסף לכך, מאזן החברה יכול לשמש גם את נושי החברה כדי ללמוד על מצבה ולעמוד על יכולת הפירעון של חובותיה.

יתר על כן, כל חברה נדרשת להגיש את המאזן כחלק מהדוחות הכספיים המבוקרים לרשם החברות לאחר תום הביקורת של רו"ח המבקר.

כמו כן, נדרש להגיש אותם גם לרשות המיסים ובמקרים מסוימים לגופים נוספים שדורשים לראות דוחות כספיים מבוקרים, לדוגמה בנקים, על מנת לתת אשראי לחברות.

הגשת דוחות וטפסים

חברה נדרשת להגיש לרשות המיסים טפסים מסוימים בגמר הביקורת. טופס 6111 הינו טופס שמשודר באופן מקוון לרשות המיסים המיועד לחברות שמחזורם גבוה מהמחזור הקבוע בחוק, ובנוסף טופס 1214 החייבים בהגשתו, טופס זה מסביר על הכנסות החברות בארץ ובחו"ל בשנת המס שלגביה הוגש הדוח. ללא קשר להגשת הטפסים שהוצגו לעיל, יש להציג את כלל הדוחות הכספיים המבוקרים לרשות המיסים.

אנו עומדים לרשותכם לסיוע וייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון לחץ כאן.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים!

אולי יעניין אותך גם...

חברות פרטיות

חברה בע"מ צריכה לערוך דוחות כספיים ולקבל חוות דעת רואה חשבון מבקר. הדוחות הכספיים יחד עם חוות דעתו של רואה חשבון המבקר, משמשים בעיקר את:

מידע נוסף

אנחנו תמיד כאן בשבילכם במענה סבלני לכל שאלה או בעיה!

לקביעת פגישת ייעוץ וליצירת קשר

ניתן לחייג למספר 058-5549010 או למלא את הטופס:

דילוג לתוכן